Ovaj mehanizam uveden je u cilju efikasne odbrane od zlonamernih aktivnosti.

Mehanizam zahteva da se pre željene akcije unese tačan rezultat prikazane operacije.

9894 - 8810 =
Registar nacionalnog Internet domena Srbije
07:48 (CET) - 30. 08. 2015.

WhoIs upit

Unesite naziv željenog domena i proverite da li je slobodan

Želim da registrujem domen

Spisak ovlašćenih registara

Registracija paketa

 
Zaštitite potpuno naziv svoje firme ili svoju robnu marku na .RS internet prostoru!
 
RNIDS je uveo opciju paketske registracije .RS internet domena istovetnog naziva, uz posebne popuste od 13% do 25% (zavisno od odabranog paketa i ovlašćenog registra internet domena).
 
Postoje četiri vrste paketa, koji pokrivaju sve ciljne grupe internet korisnika:
  • BR@AND PAKET - za poslovne korisnike koji žele da spoje svoj .RS i .CO.RS internet domen istog naziva, uz popust od najmanje 14%.
  • TE@M PAKET - za organizacije koje žele da spoje svoj .RS i .ORG.RS internet domen istog naziva, uz popust od najmanje 20%.
  • SM@RT PAKET - za obrazovne ustanove koje žele da spoje svoj .RS i .EDU.RS internet domen istog naziva, uz popust od najmanje 25%.
  • N@ME PAKET - za lične korisnike koji žele da spoje svoj .RS i .IN.RS internet domen istog naziva, uz popust od najmanje 13%.
Paketi uključuju registraciju internet domena za istovetni pojam u .RS domenskom prostoru i jednom od četiri poddomena (.CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS i .IN.RS), koji se kupuju istovremeno i neodvojivo.
 
Postojeći registranti koji imaju samo .RS ili neki od poddomena (.CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS i .IN.RS) mogu da pređu na paket u bilo kom trenutku, ako registracija postojećeg domena ističe u roku koji je kraći od godinu dana.
 
Postojeći registranti koji imaju i .RS i neki od poddomena (.CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS i .IN.RS) mogu da pređu na paket u bilo kom trenutku, ako razlika u datumu isticanja postojećih domena nije veća od godinu dana.
 
Svaki od domena koji čine paket zadržava svoj datum registracije, odnosno datum isticanja.
 
Uplata koja je ranije izvršena za registraciju ili produženje bilo kog domena ne može da menja namenu, odnosno ne može da se koristi kao uplata za paket.
 
Registracija domena u paketu vrši se isključivo na izabrani broj godina (kao i za domen van paketa) i definiše vreme trajanja paketa.
 
ŽELITE PAKET?
 
Odaberite jednog od ovlašćenih registara .RS internet domena širom Srbije.
 
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I ODGOVORI
 
1. Zašto .RS paketi?
 
Paketi se uvode da bi registranti kroz njega ostvarili dodatnu vrednost zaštite svog brenda, naziva firme, usluge ili proizvoda i svog identiteta na Internetu, pod povoljnijim uslovima.
 
2. Ko može da registruje .RS paket?
 
Paket se sastoji od domena .RS i nekog od poddomena (.CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS i .IN.RS). Stoga paket može da registruje bilo koje pravno ili fizičko lice koje je legitiman korisnik dotičnog adresnog prostora.
 
Razlika u datumu isticanja registracije postojećih domena ne sme da bude veća od godinu dana.
 
3. Šta sve mora da bude isto da bi se aktivirao paket?
 
Za aktivaciju paketa moraju da budu isti:
  • Nazivi oba domena (npr. rnids.rs i rnids.co.rs)
  • Registrant oba domena (iste jedinstvene identifikacije)
  • Ovlašćeni registar za oba domena
Ukoliko bilo koji od ovih uslova nije ispunjen, aktiviranje paketa nije moguće.
Stvaranje uslova za aktiviranje paketa se odvija kroz druge standardne procedure:
  • Promena registranta se reguliše procesom za promenu registranta
  • Promena ovlašćenog registra se reguliše procesom za transfer domena
4. Šta se dešava sa domenima kada se registruje paket?
 
Ako su oba domena slobodna za registraciju, registracija paketa se odvija kao registracija jednog slobodnog domena, pri čemu se svi podaci odnose na oba domena, a naziv se razlikuje samo za adresni prostor. Kasnije se svaki domen iz paketa može modifikovati dozvoljenim modifikacijama kroz aplikaciju. Ne može da se vrši produženje, transfer, promena vlasništva, niti uključivanje (odnosno isključivanje) zaštite privatnosti podataka za pojedinačne domene iz paketa.
 
Ako su oba domena zauzeta, oni prethodno moraju da budu modifikovana - usaglašena, tako da imaju potrebne iste atribute (vidi odgovor pod 3). Registracijom paketa se tako usaglašenim domenima samo produžava registracija, kao da su svaki pojedinačno produženi i to od datuma isteka pojedinog domena na period registracije-produženja paketa.
 
Ako je jedan domen zauzet a drugi slobodan, registracijom paketa se unetim podacima registruje slobodan domen, a već postojeći domen se bez ikakvih promena, ali prethodno usaglašen, produžava za period registracije paketa.
 
5. Koje transakcije se vrše nad paketom, tj. istovremeno za oba domena?
 
Produženje (i to od različitog datuma isteka za svaki domen), transfer, promena vlasništva, uključivanje (odnosno isključivanje) zaštite privatnosti podataka za oba domena iz paketa (ali nakon različitog datuma isteka prethodnog statusa za svaki domen), kao i brisanje paketa.
 
Pravila za transakcije sa paketima aktiviraju se odmah po registraciji paketa, a deaktiviraju danom brisanja paketa. Transakcija uključivanja zaštite kao i produženje se odnose na isti period na koji se domeni registruju odnosno produžavaju.
 
6. Kada se paket produžava?
 
Pre nego što istekne, a to je trenutak prvog isticanja jednog od domena. Paket se automatski briše 30 dana nakon datuma isteka domena (onog koji prvi ističe ili oba ako ističu istovremeno). Brisanje paketa nakon isteka se ne naplaćuje.
 
7. Šta znači brisanje paketa?
 
Brisanjem paketa se ne brišu domeni koji čine paket, već se ukida obaveza da se tretiraju kao neodvojiva celina.
 
Nakon brisanja paketa, domene je moguće obrisati standardnom procedurom za brisanje domena.
 

Domeni u paketu postaju nezavisni jedan od drugoga i sa njima i nad njima se pojedinačno mogu nadalje obavljati sve dozvoljene radnje i promene kao da nikada nisu ni bili u paketu.

87154

.rs domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

2933

.СРБ domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

© 2006-2015. RNIDS - info@rnids.rs