Ovaj mehanizam uveden je u cilju efikasne odbrane od zlonamernih aktivnosti.

Mehanizam zahteva da se pre željene akcije unese tačan rezultat prikazane operacije.

9779 * 129 =
Registar nacionalnog Internet domena Srbije
08:05 (CET) - 29. 08. 2015.

WhoIs upit

Unesite naziv željenog domena i proverite da li je slobodan

Želim da registrujem domen

Spisak ovlašćenih registara

Registracija domena


Za više informacija o .RS domenu posetite domen.rs

Poslovi registracije .rs domena za krajnje korisnike (registrante) obavljaju se preko ovlašćenih registara .rs domena, a RNIDS je zadužen za upravljanje Centralnim registrom .rs domena.

Registracija .rs domena u okviru rsTLD registra obavlja se u okviru sledećih adresnih prostora:
 • .rs – namenjen svim zainteresovanim korisnicima;
 • .co.rs – namenjen poslovnim korisnicima;
 • .org.rs – namenjen ostalim korisnicima koji su pravna lica;
 • .edu.rs – namenjen obrazovnim ustanovama i organizacijama;
 • .in.rs – namenjen korisnicima koji su fizička lica;
 • .ac.rs (delegiran) – namenjen akademskoj i naučno-istraživačkoj mreži Srbije;
 • .gov.rs (delegiran) – namenjen državnim organima Republike Srbije.
Pravo na registraciju .rs domena imaju:
 • fizičko lice državljanin Srbije
 • pravno lice i preduzetnik sa sedištem u Srbiji
 • fizičko lice, strani državljanin
 • pravno lice u inostranstvu
Poslovi registracije .rs domena podrazumevaju:
 • registraciju .rs domena
 • promenu podataka o registraciji .rs domena
 • produženje registracije .rs domena
 • prenos .rs domena između ovlašćenih registara
 • prenos registracije .rs domena
 • aktiviranje zaštite podataka o kontaktu za .rs domen
 • prestanak (brisanje) .rs domena

Za poslove registracije .rs domena plaća se naknada ovlašćenom registru. Naknada za registraciju .rs domena kod ovlašćenih registara može da bude različita. Pogledajte listu ovlašćenih registara i odaberite čija vam ponuda najviše odgovara.

Preko web sajta ovlašćenog registra ili sajta RNIDS-a možete da proverite da li je naziv domena koji želite da registrujete slobodan (servis WHOIS).

Naziv .rs domena može da sadrži cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i crticu (-). Dužina naziva ne sme biti kraća od 2, niti duža od 63 znaka. Naziv ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju (primer: "www.-domen-.rs") i ne sme da sadrži dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji (primer: www.do--men.rs).

Jedan registrant može da registruje više .rs domena. Za registraciju svakog .rs domena podnosi se poseban zahtev za registraciju.

Ako je naziv domena koji želite da registrujete slobodan, potrebno je da ovlašćenom registru dostavite podatke o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu za domen koji želite da registrujete. Ovo može biti jedna ili više različitih osoba.

Registrant je lice (krajnji korisnik) koje registruje i koristi .rs domen. Registrant može da bude domaće ili strano, fizičko ili pravno lice.

Administrativni kontakt je fizičko ili pravno lice ovlašćeno da u ime i za račun registranta od RNIDS-a prima i RNIDS-u dostavlja podatke i vrši komunikaciju od značaja za registraciju naziva nacionalnog internet domena.

Tehnički kontakt je je fizičko ili pravno lice ovlašćeno da u ime i za račun registranta od RNIDS-a prima i RNIDS-u dostavlja podatke i vrši komunikaciju u vezi tehničkih pitanja koja su od značaja za registraciju naziva nacionalnog internet domena.

Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena, izričito potvrđujete da ste upoznati sa Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena kao i Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena i da ih u potpunosti prihvatate.

Prilikom podnošenja zahteva za registraciju .rs domena, dužni ste da ovlašćenom registru pružite tačne, potpune i važeće podatke o registraciji.

Potrebni podaci za registraciju domena:

Ako domen registrujete kao fizičko lice:
 • ime i prezime
 • prebivalište
 • JMBG
 • administrativni i tehnički kontakt
 • podaci o primarnom i sekundarnom DNS serveru
Ako domen registrujete kao pravno lice ili preduzetnik:
 • poslovno ime
 • sedište
 • matični broj
 • PIB
 • administrativni i tehnički kontakt
 • podaci o primarnom i sekundarnom DNS serveru

DNS serveri koji su navedeni u zahtevu za registraciju .rs domena moraju da budu aktivni najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

Da bi ubrzao postupak registracije domena, RNIDS je omogućio naknadni prijem potrebne dokumentacije od stane registranta. Dužni ste da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za registraciju domena ovlašćenom registru dostavite kopije potrebnih isprava kojima dokazujete da imate pravo na registraciju .rs domena. Ako u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za registraciju domena RNIDS preko ovlašćenog registra ne primi potrebne kopije isprava, domen će se biti obrisan, bez prava na povraćaj naknade za registraciju domena.

RNIDS vrši registraciju .rs domena prema pravu prvenstva (first-come, first-served princip). To praktično znači, da ako dva ili više zainteresovanih registranata istovremeno pošalju zahtev za registraciju istog domena, RNIDS prihvata samo prvi pristigli zahtev.

U trenutku kada RNIDS primi zahtev za registraciju domena, sistem RNIDS-a automatski na e-mail registranta šalje potvrdu o prijemu zahteva.

RNIDS će domen registrovati najkasnije u roku od 24 časa od trenutka izdavanja potvrde o prijemu zahteva za registraciju. U praksi će to trajati mnogo kraće - do nekoliko minuta.

Vaš željeni .rs domen je registrovan kada RNIDS izvrši upis tog domena u WHOIS bazu rsTLD registra.

Vaš .rs domen je aktivan kada RNIDS izvrši upis podataka iz WHOIS baze u DNS tabelu rsTLD registra i učini tabelu aktivnom na primarnom DNS serveru.

Domen se registruje na rok od jedne do deset godina, uz mogućnost produženja registracije. Registracija i produženje registracije .rs domena vrše se na cele godine, što znači da nije moguće registrovati domen na 6 meseci, 14 meseci i sl.

87202

.rs domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

2933

.СРБ domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

© 2006-2015. RNIDS - info@rnids.rs